Type Alias scrypto::prelude::WorktopPutOutput

source ·
pub type WorktopPutOutput = ();